Uw doel is leidend voor de epiloog Uw programma kan wel een stootje hebben

Satire versterkt de kracht van uw programma

Met uw doel voor ogen reist De Epiloog dwars door de inhoud van uw programma, 'Triple A+'

Aanscherpend, Aanvullend, Adrem + Andersom

Ook als punten in het programma niet optimaal zijn uitgepakt kan De Epiloog die nog opluisteren


Zelfs in de beste programma's lekt naar het einde de energie wel eens een beetje weg

De Epiloog brengt de energie aan het einde van uw programma naar een nieuw hoogtepunt

Het venijn van de staart

wordt de room op uw taart

kantoor@deepiloog.nl

In een voorbereiding met u en/of uw opdrachtgever, bespreken we de doelen en deelnemers van uw programma.

Met die achtergrond handel ik in de kracht van het moment.

(placeholder)
(placeholder)

Satire

(placeholder)